İlgi Grupları

AÇIKLAMA

FCR Evreninde birden fazla anomali grupları vardır. Bu gruplar aynı FCR Vakfı gibi anomaliler üzerine kurulmuştur. Bu gruplar anomalileri Saklar, Kullanır, Araştırır, Anomalileri yaratmaya veya yok etmeye çalışır .

İlişki Durumları

İyi : Vakıfın düşmanı olmayan ve vakıfa yardım eden gruplardır.
Orta : Vakıfın düşmanı olmayan ama vakıfa yardım etmeyen gruplardır.
Kötü : Vakıfın düşmanı olan ve vakıfa saldırılar yapan gruplardır.
Bilinmiyor : Gizemli bir gruptur, vakıfın düşmanı olup olmadığı bilinmez.

GRUPLAR

Sunrise Research Laboratories
Eyes in the Dark
Homeland Environmental Risk Control

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License